English Bahasa Indonesia বাংলা اُردُو नेपाली भाषा

Valyou mobile wallet सुरक्षीत राख्ने टिप्स।

तल दिए अनुसार गर्नुहोला।

1) Valyou एप तपाईंको फोनमा डाउन्लोड गर्नुहोस् ।

2) Valyou को कर्मचारी बाट प्रमाणित/प्रमाणीकरण गर्नुहोस् ।

3) Cash In गरिसके पछि सधै SMS चेक गर्नुहोला ।

4) तपाईंले गरेको रेमिटेन्स ठिक भए नभएको हेर्न सधै VALYOU MOBILE WALLET एप को History निरीक्षण गर्नुहोला।

5) आफुले गरेको रेमिटेन्स को स्थीती तल दिइएको लिन्क मा हेर्न सकिन्छ www.valyou.com.my/tracker

 

गर्न नहुने कुराहरु।

1) तपाईंको User ID, Pin, र OTP कसैलाई नदिनु होस।

2) आफ्नो मोबाइल वालेटमा पैसा जम्मा भएको सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म अपरिचित ब्यक्ति लाई पैसा नदिनुहोस।

3) तपाईंको Valyou मोबाइल वालेट मा रेमिटेन्स गरेको सुनिश्चित नहुन्जेल मर्चेन्ट को ठाउँ बाट नजानुहोला।

4) तपाईंको पासपोर्ट कपि तथा ब्यक्तिगत विवरण मर्चेन्ट र अरु कुनै ब्यक्ति लाई नदिनुहोला।

 

Valyou is a Malaysian mobile financial services business unit of Telenor Group licensed and regulated as a money services business (MSB) and approved to issue e-money by Bank Negara Malaysia. Send money from Malaysia to Indonesia, Nepal, Bangladesh, India, Pakistan, Philippines, Vietnam, China and Cambodia from a branch, through an international remittance agent or via mobile wallet app. Valyou mobile wallet app features also include peer-to-peer transfer, prepaid top-up, bill payment and more.