Làm thế nào để chuyển tiền qua ví điện tử Valyou Mobile ?

Nạp tiền vào ví điện tử Valyou qua JomPay bằng thẻ ATM ngân hàng của bạn

1) Chèn thẻ ATM / thẻ ghi nợ và nhập mã PIN

2) Chọn “Thanh toán hóa đơn – Pay bills” trong menu

3) Điều hướng đến JomPAY và nhập số tiền

4) Nhập mã bill: 4325

5) Ref-1 <Số điện thoại của bạn>

6) Ref-2 <Để trống>