Valyou mobile wallet सुरक्षीत राख्ने टिप्स।

तल दिए अनुसार गर्नुहोला।

  1. Valyou एप तपाईंको फोनमा डाउन्लोड गर्नुहोस् ।
  2. Valyou को कर्मचारी बाट प्रमाणित/प्रमाणीकरण गर्नुहोस् ।
  3. Cash In गरिसके पछि सधै SMS चेक गर्नुहोला ।
  4. तपाईंले गरेको रेमिटेन्स ठिक भए नभएको हेर्न सधै VALYOU MOBILE WALLET एप को History निरीक्षण गर्नुहोला।
  5. आफुले गरेको रेमिटेन्स को स्थीती तल दिइएको लिन्क मा हेर्न सकिन्छ www.valyou.com.my/tracker

गर्न नहुने कुराहरु।

  1. तपाईंको User ID, Pin, र OTP कसैलाई नदिनु होस।
  2. आफ्नो मोबाइल वालेटमा पैसा जम्मा भएको सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म अपरिचित ब्यक्ति लाई पैसा नदिनुहोस।
  3. तपाईंको Valyou मोबाइल वालेट मा रेमिटेन्स गरेको सुनिश्चित नहुन्जेल मर्चेन्ट को ठाउँ बाट नजानुहोला।
  4. तपाईंको पासपोर्ट कपि तथा ब्यक्तिगत विवरण मर्चेन्ट र अरु कुनै ब्यक्ति लाई नदिनुहोला।